top of page

Rozhovor: Záhrada v školskej poličke ozaj nie je záležitosťou len prírodovedných predmetov."

Petra Mašková pôsobí na púchovskom gymnáziu ako pedagogická asistentka a od pána riaditeľa dostala na starosť projekt Chránime, včely, rastliny a pôdu, ktorého súčasťou je aj Záhrada v školskej poličke. Spýtali sme sa jej na jej názor na prínos projektu a tiež na to, prečo sa vedenie školy rozhodlo ako jedno z prvých na Slovensku vyskúšať túto nevšednú a inovatívnu školskú pomôcku.


Peti, v prvom rade, čo obnáša práca pedagogického asistenta?

P.M.: "Pozícia pedagogického asistenta je pomerne mladá profesia. Mojou úlohou je pomáhať učiteľovi pri príprave materiálov či pomôcok, pomáhať na vyučovacej hodine či vytvoriť pre žiakov priestor na priateľské a tvorivé prostredie. Snažím sa pomôcť žiakom s rôznymi bariérami zvládnuť učivo. Často chodím tiež so žiakmi na rôzne súťaže, olympiády ako dozor. Ide o množstvo drobných pomocných úloh, ktoré pomáhajú zefektívniť vyučovací proces."

Čo je najkrajšie na práci v škole?

P.M.: "Na tejto práci je pre mňa najkrajšie to, že som v kontakte s mladými, šikovnými deťmi. Rovnako som rada, že pracujem v skvleom kolektíve plnom odborníkov, ktorí ma inšpirujú a vďaka tomu sa sama môžem posúvať vyššie."


Čo je to najťažšie?

P.M.: "Zatiaľ na škole pracujem len krátko, a preto neviem úplne odpovedať na túto otázku. Ale v čom vidím náročnosť tejto profesie je práve zodpovednosť za vzdelávanie mladých ľudí, čo znamená že sám učiteľ musí byť odborníkom vo svojom odbore/predmete."


Aká bola motivácia zadovážiť si Záhradu v školskej poličke?

P.M.: "Myslím si, že pán riaditeľ sa rozhodol hlavne z toho dôvodu, že škola ako taká sa orientuje na veľmi veľa enviromentálnych aktivít, čiže sa venuje viacerým takýmto projektom. Podľa mňa je hlavným prínosom to, že žiaci si vyskúšajú niečo nové, niečo z reálneho života. Žiaci sa naučili veľa o tom, čo je mikrozelenina a v čom je prospešná pre človeka, aké sú výhody pestovania mikrozeleniny, naučili sa veľa o ochrane pôdy a naučili sa prakticky dopestovať si niečo sami. Zo začiatku sa učili na svojich chybách, časom to už išlo ľahšie. Toto praktické vyskúšanie si pestovania mikrozeleniny vidím ako hlavný prínos."


Hnacím motorom všetkých vašich aktivít je pán riaditeľ?

P.M.: "Určite pán riaditeľ a viacerí učitelia tejto školy, ktorí sa venujú enviroprojektom a projektom, ktoré posúvajú vzdelanie na tejto škole na vyššie úroveň."


pozn.: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zaradilo Gymnázium v Púchove medzi inšpiratívne školy (pozrite si video tu).


Takže Záhrada v školskej poličke zaujala viacerých učiteľov?

P.M.: "Áno, boli veľmi zvedaví, dokonca si ma zastavovali na chodbách a vypytovali sa. Veľa ľudí o tom nevedelo, veľa učiteľov sa pýtalo, čo to je, prečo to robíme a na našej ochutnávke mikrozeleniny radi aj reálne vyskúšali, ako taká mikrozelenina chutí."


Ako mikrozelenina chutí podľa Vás? Prekvapila Vás niektorá mikrozeleninka?

P.M.: "Mňa osobne prekvapila výrazná a špecifická chuť týchto mladých výhonkov. Akonáhle som ochutnala napríklad hrach, cítila som sa ako v lete, keď si z mojej záhradky odtrhnem mladý hrášok. Naozaj som sa presvedčila o tom, že v týchto malých rastlinkách je vysoká koncentrácia chuti, ktorá je lahodná."


Ako ste zatiaľ využili stojan na mikrozeleninu?

P.M.: "Stojan sme zatiaľ mali v triede 1.B. Žiaci mali najskôr prednášky o stave pôdy vo svete a potrebe jej ochrany, o tom ako kvalita pôdy priamo súvisí s kvalitou dopestovaných potravín a ako to celé následne vplýva na zdravie človeka. Tiež si vypočuli o tom, aký je rozdiel v obsahu živín v zrelej zelenie a v mikrozelenine a diskutovali aj o význame lokálneho pestovania a bezobalovej distribúcie potravín. Následne si sami vyskúšali vypestovať mirozeleninu v špeciálnom stojane s umelým osvetlením priamo v triede. Po jarných prázdninách sme začali pestovať aj u tých najmenších študentov na našej škole, v triede príma, ktorí sa na túto aktivitu už veľmi tešili. Ďalej sme stojan využili pri natáčaní videí, ktoré študenti pripravovali na hodinách informatiky. Boli to rôzne časozberné videá, od samotného sadenia, cez pestovanie a starostlivosť, až po samotný zber mikrozeleniny, viaceré skupiny robili napríklad aj interview s prednášajúcou a podobne."


pozn.: Jedno z videí o pestovaní mikrozeleniny si môžete pozrieť tu, na kanáli Gymnázia Púchov.


Môžeme povedať, že sa pestovanie mikrozeleniny využilo aj v rámci iných vyučovacích hodín?

P.M.: "Áno, v rámci informatiky žiaci pripravovali rôzne prezentácie, videá, plagáty. Na hodinách biológie si vysvetľovali proces rastu. Prečo sa to deje tak, ako sa to deje, čo tomu pomáha a podobne. Taktiež sme počas ochutnávok urobili aj fotky a použili sme ich pri tvorbe kuchárskej knihy, ktorú pripravili dievčatá z 1.B."


Spomínali ste ochutnávku, ako prebiehala?

P.M.: "Študenti sa podieľali aj na samotnej organizácii ochutnávky mikrozeleniny, ktorú sme robili vo vestibule školy. Počas nej si mohli všetci študenti, ale aj učitelia vyskúšať, ako mikrozelenina chutí. Taktiež sme našimi žiakmi vypestovanú mikrozeleninu využili na Vianočných trhoch, kde si študenti mohli jednohubky s mikrozeleninou zakúpiť za symbolický poplatok a tento príspevok sme zase použili v rámci ďalšieho enviroprojektu u nás na škole - na zakúpenie hliníkových fólií za riadiátory v budove škôlky, proti úniku tepla.“

Čo myslíte, ktoré ročníky reagovali najaktívnejšie?

P.M.: "Študenti, ktorí sa zúčastnili na prednáškach boli dosť aktívni, ale medzi najaktívnejších patrili tí najmenší. Oni sú veľkí nadšenci pre takéto veci, hlavne keď si môžu niečo vyskúšať prakticky, mimo školskej lavice. Takže veľký ohlas sme mali v triede príma, kam sme sa aj rozhodli tento stojan posunúť. Výhodou stojana je, že je ľahko rozoberateľný a vďaka tomu, že je na kolieskach, je aj ľahko premiestniteľný, takže sa pri pestovaní budú môcť vystriedať viaceré triedy. Plán je, že žiaci si tam takisto prakticky vyskúšajú dopestovať mikrozeleninu a o niekoľko týždňov neskôr budú pripravovať akciu pre svojich rodičov, kde budú prezentovať svoje poznatky o tom, ako sa v triede učili pestovať mikrozeleninu, prečo ju pestovali a taktiež urobia pre rodičov ochutnávku."


Kto bude týmto mladším žiakom prednášať a sprevádzať ich pri pestovaní?

P.M.: „Vedeniu školy veľmi záleží na tom, aby sa skúsenejší žiaci učili odovzdávať svoje vedomosti ďalej mladším ročníkom, a preto aj tento projekt ďalej pokračuje tak, že ho budú viesť žiaci 1.B. Prakticky to znamená, že starší žiaci budú učiť mladších. Môžu tak zdokonaľovať aj svoje sociálne, komunikačné a prezentačné zručnosti. Vidíte, že Záhrada v školskej poličke ozaj nie je záležitosťou len prírodovedných predmetov."


Peti, ďakujeme za rozhovor.


Opmerkingen


bottom of page