top of page

V záhrade v školskej poličke žiaci môžu:

 

 

 

  

 • vidieť rýchlu spätnú väzbu rastlín pri starostlivosti o ne, úroda sa zberá do dvoch týždňov

 • získať základné pestovateľské zručnosti, 

 • zoznámiť sa s modernými technológiami, ktoré sa využívajú v poľnohospodárstve, 

 • robiť rôzne pokusy týkajúce sa napríklad zalievania, dĺžky doby svietenia, dĺžky germinácie, atď

 • oboznámiť sa tak so základmi vedeckej činnosti 

 • naučiť sa zodpovednosti - ak rastlinky nepolejú, tie uhynú,…

 • ochutnávať plody svojej práce, 

 • využiť produkciu na predaj na detskom jarmoku,

 • vytvárať podnikateľské plány, učiť sa počítať náklady na výrobu, čas práce, plánovať výsev

 • pracovať so zeminou, čo je jednak relaxačný prvok a jednak môže pomôcť posilniť pozitívny vzťah k prírode

 • si zvýšiť sebavedomie, ktoré ide ruka v ruke so samostatnosťou

 

DSCF1277.jpg

Senzorická stimulácia

Vieme, že učenie prebieha v mozgu na viacerých úrovniach. Najefektívnejšie je vtedy, keď zapájame viaceré vnemy. Práca rukami, so zeminou, vodou a semienkami, stimuluje nielen hmat, zrak a čuch, ale prináša aj pozitívne emócie, ktoré napomáhajú ukladaniu informácií do dlhodobej pamäte. Po zbere úrody príde rad aj na chuť a potom už nie je možné vyhnúť sa veselej nálade pri učení.

DSCF0826.jpg

Rastlinky rastú priamo pred očami

Výhoda pestovania mikrozeleniny v školách spočíva v rýchlom raste rastlín. Deti pestujú mikrozeleninu a už do dvoch týždňov môžu zberať úrodu a odpozorovať životný cyklus rastlín od semienka po tvorbu listov. Celý proces majú pred očami a reálne vidia dôsledky svojej starostlivosti o rastliny. Tento fakt deti priam priťahuje k vlastnej vedeckej činnosti a skúmaniu. 

DSCF1427.jpg

Prirodzený cyklus

Veľa detí dnes vyrastá bez možnosti na vlastné oči pozorovať jednotlivé prírodné cykly. V škole trávia deti veľa času, a tak sa stáva miestom, ktoré oplýva nespočetnými možnosťami pozitívne pôsobiť. Chceme školám pomôcť znovu oživť školské záhrady či kompostoviská a zároveň priniesť inovatívne spôsoby výučby. Táto nová školská pomôcka je na to stvorená.

bottom of page